ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން ފަލަސްތީނަށް 1.29 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ-އެމެރިކާ ޓީއައިއެފްއޭ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ބައްދަލްވުން ބާއްވައިފި

ހުޅުމާލެ ކައިރިއަށް ޑައިވިންއަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސުކޫލެއް އަޅަން ބިމެއް ހޯދީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ޝަހީމް

އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޑިމޮކްރެޓުންނަށް ފޮނުވައިފި

އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ހޯދި ނާޖައިޒު ފައިސާގެ މައްސަލަ އަންނަނީ ޖެހެމުން: ފައިސަލް

ލާމުގެ ތިން ރަށް ދުބާއީ ކުންފުންޏަކަށް، ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަން ފަށަނީ

ޗައިނާގެ އެކި ޕްރޮވިންސްތަކުން އައްޑޫއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

"ރަައްޔިތުން ނުކުމެ ޔާމީނު ސިޔާސީ މަސްރަހުން އެކަހެރިކޮށްފި"

ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަސައްކަތަށް ތިން އަހަރު | 40 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތީ ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތުގައި ރިސޯޓުތައް ބައިވެރިވާން

ޗެނަލް ޕާކުގައި ކޮމާޝަލް އައުޓްލެޓް ތަރައްގީ ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.